xx 2016 | xx

"xx"

xxx
xxx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

Lees hier het hele verhaal in pdf.

Oktober 2016 | Nieuw Vennep

"Voortgang van de werkzaamheden aan de marconistraat!"


De werkzaamheden aan de Marconistraat zijn momenteel in valle gang. Als gevolg van een
verzakt rioolstelsel is de hoeveelheid werk in de Marconistraat flink grater geworden dan
aan het begin van het werk bekend was. Dat heeft er onder andere toe geleid dat we het
werk aan de Marconistraat dit jaar niet af kunnen ronden . Met deze brief breng ik u op de
hoogte van de laatste stand van zaken .

Wat staat er nog te gebeuren? Tussen de Karwei en de Technische Unie
Tot en met 11 november werken wij aan het ophogen van het straatwerk en de inritten tussen de Karwei en de Technische Unie.
In de week van 12 t/m 16 november verwijderen we de oude rijbaan en hagen we de onderliggende fundering op naar de nieuwe aanleghoogte tussen de panden van Ca rglass en de Technische Unie. Het deel tussen de Karwei en Carglass is al eerder uitgevoerd op 12 en 22 oktober.
In de nacht van zaterdag 17 november; 19:00 tot en met zondagochtend 18 november; 06:00 brengen wij het nieuwe asfalt aan.Lees hier de hele nieuwsbrief in pdf.

Maart 2018 | RWS

"De grootste onderhoudsopgave ooit."

Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat renoveert en vervangt de komende jaren een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten in de provincie Zuid- Holland. Het is de grootste onderhoudsopgave in onze geschiedenis. We plannen dat heel zorgvuldig, want we kunnen niet alles tegelijk aanpakken. De planning ligt echter niet vast. Omdat veel bruggen en tunnels al aardig op leeftijd zijn, is tussentijds – ongepland – onderhoud niet uit te sluiten. Al het onderhoud levert ongetwijfeld verkeers hinder op. Samen met de regio doet Rijkswaterstaat er alles aan om de overlast te beperken.
Daarnaast houden we alle stakeholders zo goed mogelijk op de hoogte. Samen zorgen wij ervoor dat de regio ook tijdens ‘de verbouwing’ goed bereikbaar blijft.

Lees hier het hele verhaal in pdf.

Januari 2018 | Gouda

"Met focus samen sterker!"

Hoofdlijnen Economische Agenda Gouda 2018 - 2020

Zonder samenwerking valt er geen prestatie te behalen
Sinds het verschijnen van het Economisch Actieprogramma 2014-2015 hebben Gemeente Gouda en Gouda Onderneemt geconstateerd dat het gestructureerd samenwerken aan versterking van het economisch klimaat in Gouda vruchten afwerpt. Een bloemlezing van de behaalde resultaten is opgenomen in de Economische Agenda Gouda 2018-2020, “De kracht van de economie: samenwerken loont!’.

Door het benoemen van negen thema’s is een samenhangend kader gevormd dat richting geeft aan de gezamenlijke uitvoering van activiteiten die leiden tot een vitale stad, vernieuwende economie en voldoende werkgelegenheid.


Lees hier de hele samenvatting in pdf.

juli 2017 | Gouda

"Marconistraat ophogen"


Bijeenkomst bedrijven 5 juli 2017

Presentatie bedrijventerrein Marconistraat!

Klik hier voor de presentatie.


Marconistraat en Voltaweg

De gemeente gaat de laaggelegen delen ophogen en de weg voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. We voeren rioleringswerkzaamheden uit en voorzien de voetpaden van nieuwe materialen.

Lees het artikel online op Gouda.nl.

4 januari 2017 | Kom binnen bij bedrijven: 17 maart 2017

"Pak uw kans en doe op 17 maart 2017 mee met:
Kom binnen bij bedrijven"Heeft u nu of binnenkort een vacature? Zijn stagiair(e)s met ideeën altijd welkom bij u? Wilt u een BBL-plek aanbieden, werkzoekenden ervaring laten opdoen of uw bedrijf presenteren aan vrijwilligers?

Doe dan mee aan de open dag ‘Kom binnen bij bedrijven’ op vrijdag 17 maart 2017.
Zet een of twee uurtjes uw deuren open, en maak persoonlijk kennis met mensen die geïnteresseerd zijn in úw organisatie!


Kijk voor meer informatie op www.groenehartwerkt.nl en meld u nog vóór 17 februari aan. Dat kan snel en eenvoudig online. U kunt ook bellen met Dorine van der Meer, accountmanager voor gemeente Gouda: 06 - 48 13 55 10. Deelname is uiteraard gratis.

‘Kom binnen bij bedrijven’ is een initiatief van Groene Hart Werkt!; een samenwerkingsverband van gemeenten, bedrijven/organisaties en onderwijs in het Groene Hart om de economie in deze regio te versterken. De open dag wordt gehouden in de gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, Waddinxveen, Krimpenerwaard en Woerden, en wordt lokaal én regionaal gepromoot. U kunt dus belangstellenden uit de hele regio verwachten.

Ontmoet uw toekomstige medewerker(s)!

24 juni 2016 | Projecten openbare ruimte

"Aan de ondernemers van de Marconistraat en Voltaweg"

Informatie werkzaamheden openbare ruimte
Ophogen Marconistraat

Hemelwaterafvoer
Tijdens de inloopmiddag eind vorig jaar is het ontwerp en de planning van de werkzaamheden toegelicht. Bij het uitwerken van het ontwerp was het noodzakelijk extra onderzoek te verrichten voor de hemelwaterafvoer. In overleg met het Hoogheemraadschap van Schieland en afdeling Beheer openbare ruimte van de gemeente Gouda is besloten om het huidige rioolstelsel aan te passen zodat de hemelwaterafvoer niet meer in verbinding staat met het vuilwaterriool. Het regenwater loost hierdoor rechtstreeks op de omliggende sloten.

Planning
Naar aanleiding van vragen tijdens de inloopmiddag en verschillende meldingen van wateroverlast besloot de gemeente te onderzoeken of er nog extra maatregelen genomen kunnen worden om in de toekomst wateroverlast op het bedrijventerrein Gouwestroom te voorkomen. ...


Lees hier het hele verhaal in pdf.

10 augustus 2015 | Gouda Onderneemt!

"Op 13 oktober 2015 organiseren de gemeente Gouda en de ondernemersverenigingen verenigd in Gouda Onderneemt!"

een bijeenkomst voor alle ondernemers in Gouda. Of u nou net een jaartje bezig bent of al jaren in Gouda gevestigd, ongeacht de branche waarin u werkzaam bent, iedereen is welkom. Locatie: Huis van de Stad

Programma:
15.30 uur inloop
16.00 uur aanvang programma met welkom door burgemeester Milo Schoenmaker
16.15 uur toelichting Nico Voogt, voorzitter Gouda Onderneemt!, over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar rond Gouda Onderneemt en het Actieprogramma Economie

Aansluitend
Aansluitend gaan we uiteen in deelsessies rond drie thema’s:
1. Markt en marketingkansen voor Gouda. Bekijk het bidbook en denk mee hoe Gouda zich als vestigingsstad voor bedrijven kan profileren.
2. Aantrekken technisch personeel. Hoor meer over het onlangs opgerichte Centrum voor Innovatief Vakmanschap en het initiatief van de Brede School om een coördinatiepunt wetenschap en technologie op te zetten.
3. Mogelijkheden van de participatiewet. Wat betekent deze wet voor gemeente en ondernemers?


Deelname is gratis.
17.30 uur aanvang borrel
19.00 uur einde bijeenkomst

Deelname is gratis.

Graag tot ziens op 13 oktober!

Lees hier het verhaal in pdf.

2 juni 2015 | Gouda

"Tour de France Gouda | Informatie bedrijven"


Op 5 juli staat Gouda in het teken van de Tour de France. Gouda maakt zich op voor een feestelijke dag! Zoals u wellicht al heeft vernomen loopt het parcours van de tweede etappe van de Tour de France via de Provincialeweg West, Haastrechtsebrug, Goejanverwelledijk, Fluwelensingel, Blekerssingel, Kattensingel en Nieuwe Gouwe Oostzijde. Zie ook bigevoegd kaartje. Dit betekent iets voor de bereikbaarheid van bedrijven en de binnenstad.Lees hier het hele verhaal in pdf.
Klik hier voor de routekaart.

2 dec 2013 | Locatieontwikkeling

"Start voorbereidende werkzaamheden kruising Hamstergat"


NIEUWSBRIEF 2
Deze tweede nieuwsbrief is bedoeld om u te informeren over de voorbereidende werkzaamheden en mogelijke hinder rondom de Hamstergatkruising. De gemeente Gouda hecht veel waarde aan een tijdige en duidelijke aankondiging van de werkzaamheden. Zo proberen wij de overlast te minimaliseren.

Lees hier het hele verhaal in pdf.

12 juni 2013 | RHID

"Update Infrastructuur / projecten Gouda"


Werkzaamheden:
N207 rondweg W’veen / Greenport
A20 Moordrechtboog
Parallelstructuur A12
Ontsluiting Doelwijk / Moordrecht boog
Sluiseiland / 207
Gouda
Container terminal Regio Gouda


Lees hier het hele artikel in pdf.

24 mei 2013 | provincie Zuid Holland

"Dag van de Bouw bij Julianasluis"

Zaterdag 1 juni 2013 is de Dag van de Bouw. Iedereen is dan welkom om een kijkje achter de schermen te komen nemen bij de aanleg van de tweede Julianasluis in Gouda. Van 10.00 tot 16.00 uur is het bouwterrein geopend voor belangstellenden.

De Dag van de Bouw is een initiatief van Bouwend Nederland, de branchevereniging van bouw- en infrabedrijven. Eén keer per jaar stellen de aangesloten leden hun mooiste en meest bijzondere bouwplaatsen open voor publiek.

Rondleidingen en demonstraties
Bij de Julianalsuis zijn er op deze dag rondleidingen en demonstraties van duikers en brandweerlieden. Verschillende bouwmachines zijn van dichtbij te bekijken. Ook de vernieuwde speeltuin is voor het eerst weer open. De open dag wordt georganiseerd door de hoofdaannemer van het project.


Lees hier het hele artikel in pdf.

3 mei 2013 | Gouda

"Hoe haalt u overheidsopdrachten
binnen?"


www.kvk.nl/aanbestedengouda

Gemeenten en andere overheidsinstellingen verstrekken opdrachten vaak via aanbestedingen. Op 23 mei organiseren wij samen met de gemeente Gouda hierover een informatieve avond.
  • Welke regels gelden?
  • Is aanbesteden ook voor het kleinbedrijf?
  • Wat is het verschil tussen openbaar en onderhands aanbesteden?
  • Wat is het beleid van uw eigen gemeente?
Beleidmakers van de gemeente Gouda beantwoorden uw vragen. Suzanne Brackmann, advocaat/aanbestedingsspecialist geeft u praktijktips en recente informatie over wet- en regelgeving. Tijdens de netwerkborrel kunt u met collega-ondernemers en de inleiders over het onderwerp doorpraten en uw ervaringen en suggesties met hen delen.

Locatie: Best Western Plus City Hotel Gouda, Hoge Gouwe 201, Gouda

Meer weten/aanmelden: www.kvk.nl/aanbestedengouda

Kamer van Koophandel Rotterdam
Postbus 450, 3000 AL Rotterdam | t 010 402 77 77

februari 2013 | ParkTrust Dordrecht

"Sterke toename in nep incasso e-mails"

ParkTrust.nl ziet de afgelopen dagen een toename van spamberichten die afkomstig lijken te zijn van, of verstuurd lijken te zijn namens, Nederlandse organisaties zoals KPN, Intrum Justitia en belastingkantoren.

De e-mails waarschuwen voor openstaande vorderingen en dreigen met incassoprocedures en dagvaardingen. Daarnaast bevatten de e-mails links naar websites waarop de ontvanger de betreffende incassomelding of openstaande rekening zou kunnen bekijken. Na het klikken op een dergelijke link zal echter geprobeerd worden om je computer te infecteren met een virus.

ParkTrust.nl raadt u dan ook aan dit soort e-mails direct te verwijderen en niet te klikken op links die hierin staan.Zie hier 2 voorbeelden...

15 januari 2013 | Gouda

"Julianasluis"

Naast de bestaande Julianasluis in Gouda wordt een tweede sluis aangelegd, om de beroeps- en recreatievaart van elkaar te kunnen scheiden. Als gevolg van de aanleg van de extra sluis én de N207 Zuidwestelijke Randweg op het sluiseiland, wordt het Sluiseiland opnieuw ingericht. Via deze nieuwsflits attenderen wij u op belangrijke ontwikkelingen van het project, werkzaamheden en mogelijke overlast.

Sluis, bedieningsgebouw en speeltuin
In januari en februari wordt verder gewerkt aan de bouw van de sluishoofden, de sluiskolk en aan de voorhavens: het intrillen van damwanden en werkzaamheden aan de fundering van de tweede Julianasluis. Daarnaast wordt de renovatie en uitbreiding van het bedieningsgebouw en de herinrichting van de speeltuin voorbereid.

Sloop en asbestverwijdering
Op donderdag 17 januari a.s. wordt asbest verwijderd uit de voormalige opslagloods van de reddingsbrigade op het Sluiseiland. Dit pand wordt gesloopt. De asbest in de opslagloods is aangetroffen in vaste vorm, en vormt geen risico voor de volksgezondheid. De asbest wordt verwijderd door een hiertoe gecertificeerd bedrijf. Tijdens de werkzaamheden wordt het werkterrein afgezet. Het is voor onbevoegden verboden het werkterrein te betreden.Lees meer...

Jaarlijkse Bijdrage KvK verdwijnt in 2013

"KvK waarschuwt voor nepfacturen"

Met ingang van 2013 is de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel afgeschaft en ontvangen ondernemers daarvoor geen factuur meer. De activiteiten worden voortaan gefinancierd uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Besparing
De jaarlijkse bijdrage die ondernemers betalen aan de Kamer van Koophandel is de afgelopen jaren steeds verder gedaald. Vorig jaar diende zich terecht de vraag aan of de inning van de heffing wellicht efficiënter kon. Facturering kost zowel de ondernemer als de Kamer van Koophandel tijd en geld. Hoewel de bijdrage aan de Kamer van Koophandel verdwijnt blijven ondernemers in de nieuwe situatie betalen voor de activiteiten die de Kamer van Koophandel oppakt om ondernemers verder te helpen met ondernemen. Dat gebeurt vanaf 2013 via het lastenkader voor het bedrijfsleven (belasting).

Nepfacturen
Rond de drukke feestdagen en in de stille zomerperiode zijn fraudeurs het meest actief. De Kamer van Koophandel waarschuwt ondernemers extra alert te zijn voor nepfacturen en goed te kijken waarvoor en over welke periode gefactureerd wordt. Over 2013 ontvangen ondernemers geen factuur van de Kamer van Koophandel voor de jaarlijkse bijdrage. Voor eventuele nog openstaande jaren kan nog wel een naheffing volgen.


14 februari 2013 | MVO bijeenkomst

"Uitnodiging voor de MVO bijeenkomst in Gouda, georganiseerd door Subvention/Zienergie."

Wielerploeg Argos-Shimano komt o.a. om iets te vertellen over hun eigen MVO filosofie 'Project 1t4i'.

Gratis aanmelden Vol = Vol

Uitnodiging: MVO bijeenkomst 14 februari 2013 in Gouda, georganiseerd door Subvention/Zienergie. scan
December 2012 | Gladheidbestrijding eigen terrein

"Gladheidbestrijding"

Weet u het nog? Afgelopen winters: sneeuw, ijs, gladheid!
Barre winteromstandigheden kunnen opnieuw leiden tot veel overlast.

Openbare weg
Op de doorgaande wegen op uw industrieterrein verzorgt de gemeente Gouda in principe de gladheidbestrijding.

Eigen terrein
Op uw eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele gladheidbestrijding.

Raamovereenkomst
Op initiatief van ParkTrust bieden wij ondernemers op de industrieterreinen Gouwestroom, Gouwespoor en IJsselfront de mogelijkheid aan te haken bij de raamovereenkomst gladheidbestrijding Goudse Poort (voor het derde jaar in successie overeengekomen). Voor een aantal bedrijven verzorgen wij overigens reeds de gladheidbestrijding op betreffende industrieterreinen.

Lees hier het hele verhaal in pdf.

September 2012 | Bedrijvendag

"Bedrijvendag in het teken van partnerschap"
Op dinsdag 13 november 2012 vindt de jaarlijkse bedrijvendag plaats. Anders dan in voorgaande jaren wordt de bedrijvendag dit jaar voor het eerst in het Huis van de Stad gehouden. De bedrijvendag staat dit jaar in het teken van: ‘gemeente, uw partner in zaken doen’. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich voor deelname aanmelden.

Wat is de bedrijvendag?
De bedrijvendag wordt jaarlijks georganiseerd door burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda. Op de bedrijvendag is er gelegenheid voor informatieuitwisseling en interactie met het Goudse bestuur. Daarnaast is de bedrijvendag een netwerkbijeenkomst voor Goudse bedrijven.

Programma
Het programma start om 16.00 uur en duurt tot 19.00 uur. Na afloop van het officiële gedeelte van het programma is er weer voldoende gelegenheid om te netwerken onder het genot van een borrel en een hapje.

Aanmelden
Wilt u de bedrijvendag bijwonen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Eind oktober ontvangt u dan een digitale uitnodiging met alle details over de bedrijvendag. Omdat er maar een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar is, kan er per bedrijf maximaal één persoon worden aangemeld. Aanmelden voor de Bedrijvendag is alleen mogelijk voor Goudse Bedrijven. Zorg dat u er snel bij bent want de aanmeldingen gelden in volgorde van binnenkomst!

Lees hier het hele verhaal in pdf.

21 mei 2011

"Open Bedrijvendag"
U weet als geen ander wat uw bedrijf te bieden heeft.
Met recht bent u trots op wat u doet en op het product dat u maakt. Daarnaast levert u met de onderneming een belangrijke bijdrage aan de werkgelenheid en de economische vitaliteit van uw gemeente. Aan de buitenkant van uw bedrijf is niet te zien hoe bijzonder uw onderneming is. Dat is jammer en hier willen we samen met u verandering in brengen. Daarom organiseren wij op zaterdag 21 mei 3011 de Open Bedrijvendag. Ook ú kunt hier aan deelnemen.

uitnodiging Open Bedrijvendag

dinsdag 23 november 2010 | De Ondernemersavond

"Op dinsdag 23 november 2010 staan we voor u klaar! De MKB Ondernemer centraal!"
Bij steeds meer bedrijven is UWV WERKbedrijf en haar dienstverlening bekend. Toch zijn er nog steeds werkgevers in het midden- en kleinbedrijf die niet weten wat het WERKbedrijf voor hen kan betekenen. En dat is jammer, want juist in deze tijd kunnen werkgevers een beroep doen op het WERKbedrijf om hen te adviseren, informeren en te ondersteunen.

Waar u als MKB-ondernemer vaak behoefte aan heeft is op maat gesneden dienstverlening. De bedrijfsadviseur MKB en de medewerkers van UWV WERKbedrijf denken graag mee over de specifieke personele onderwerpen waarmee u in de praktijk te maken heeft. Om die reden wordt er op dinsdag 23 november 2010 een speciale avond voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf georganiseerd. Wij nodigen u van harte uit deze avond bij te wonen.

Meer Informatie?
Lees hier de uitnodiging (pdf )

Lees hier de uitnodiging (Word )
6 oktober 2010 | Informatieavond Bestemmingsplanen Inrichtingsplan Sluiseiland

"Directie Ruimte en Mobiliteit | Afdeling Projecten en Programma's"
Als gevolg van de aanleg van de tweede Julianasluis en de N207 Zuidwestelijke Randweg (ZWR) over het Sluiseilan en de versterking van de dijk is een herinrichting van het Sluiseiland nodig. Om dit mogelijk te maken, stelt de gemeente Gouda een bestemmingsplan voor het Sluiseiland op.

Informatie avond!
Waar en wanneer?
Woensdag 6 oktober 2010 van 20.00 tot 22.00 uur Speeltuinvereniging De Korte Akkeren, Ankerpad 2 te Gouda.

Meer Informatie?
Lees hier de uitnodiging (pdf )

www.ruimtelijkeplannen.nl

www.gouda.nl/bestemmingsplannen

www.zuid-holland.nl/julianasluis


7 Oktober 2009 | Gouwestroom gaat digitaal

"In samenwerking met ParkTrust parkmanagement is deze website tot stand gekomen"
Bedrijventerrein Gouwestroom op het internet.
We proberen deze website zo uitgebreid mogelijk te maken! Met vragen en suggesties kunt u zich wenden tot
Ad van den Berg, parkmanager van ParkTrust. 0900-parktrust www.parktrust.nl

1969 ~ 2009

"Schipper Kozijnen bestaat 40 jaar!"
Het jubileumjaar van Schipper Kozijnen wordt in meerdere opzichten bijzonder: de Week van Schipper, deelname aan de Woonbeurs en landelijke reclamecampagnes op radio en televisie.

schipperkozijnen.nl

27 oktober 2009 | Bedrijvendag voor Goudse ondernemers

"Op 27 oktober organiseert de gemeente Gouda de jaarlijkse bedrijvendag"
De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel en buffet. Op de bedrijvendag gaat het College van burgemeester en wethouders in gesprek met Goudse ondernemers. Het thema van dit jaar is Werk aan de winkel, Gouda’s antwoord op de economische recessie.

Drie onderwerpen komen er dit jaar aan bod: de stand van zaken van de Goudse economie, de voortgang van grote bouwprojecten als het Bolwerk, de Zuidwestelijke Randweg, Goudse Poort en Spoorzone en er wordt aandacht besteed aan de plannen voor het verbeteren van de doorstroming op de A12.

In september wordt de uitnodiging verstuurd, vanaf dat moment kunnen geïnteresseerde ondernemers zich aanmelden.

Brief aan alle ondernemers op Gouwestroom van 8 juli 2009

"Invoeren parkmanagement Gouwestroom"
Uw mening telt!
Zoals u weet is in 2009 het Ondernemersfonds Gouda opgericht. Dit fonds is bedoeld om collectieve initiatieven en projecten van ondernemers in Gouda mogelijk te maken. Het fonds is gecreëerd door een opslag op de onroerende zaakbelasting, die door alle ondernemers (met bedrijfspand) in Gouda wordt betaald. Ook door u!
De werkgroep Gouwestroom heeft tijdens een bijeenkomst op 24 juni, waarvoor alle ondernemers zijn uitgenodigd, voorgesteld om de opbrengsten uit het ondernemersfonds te gebruiken om een parkmanager in te huren voor Gouwestroom. De aanwezige ondernemers zijn hier unaniem mee akkoord gegaan.

Uiteraard is ook uw mening van belang. Om in aanmerking te kunnen komen voor de gelden uit het ondernemersfonds moet er draagvlak zijn voor dit project. Dat betekent dat u kenbaar kunt maken of u akkoord bent met dit voorstel. U kunt uiterlijk 1 september 2009 reageren door bijgevoegd formulier in te vullen en op te sturen. Wanneer wij geen reactie van u ontvangen, gaan wij ervan uit dat u geen bezwaren heeft tegen het voorstel.
Stemmen kan niet meer! Meer informatie lezen? Klik hier!
Brief aan alle ondernemers op Gouwestroom van 3 juni 2009

"uitnodiging 24 juni door Ondernemersfonds Gouda"
Ondernemersfonds Gouda
Zoals u weet is in 2009 het Ondernemersfonds Gouda opgericht. Dit fonds is bedoeld om collectieve initiatieven en projecten van ondernemers in Gouda mogelijk te maken. Het fonds is gecreëerd door een opslag op de onroerende zaakbelasting, die door alle ondernemers (met bedrijfspand) in Gouda wordt betaald. Ook door u!

Ook op Gouwestroom is er de mogelijkheid collectieve projecten uit te voeren met behulp van het ondernemersfonds. Een aantal van uw collega´s hebben gezamenlijk een voorstel gemaakt om Gouwestroom een positieve impuls te geven. Uiteraard is uw mening over dit voorstel essentieel. Zonder uw inbreng kan geen gebruik worden gemaakt van de beschikbare gelden en vervalt het geld aan de stichting ondernemersfonds.
Aanmelden kan niet meer! Meer informatie lezen? Klik hier!
Op 1 januari 2009 is het ondernemersfonds Gouda opgericht

"Informatie over het ondernemersfonds Gouda"
Ondernemersfonds Gouda
De Kamer van Koophandel Rotterdam, RHID, SOG, VNO-NCW RijnGouwe en MKB Nederland hebben samen met de gemeente Gouda het ondernemersfonds Gouda (OFG) opgericht. Dit fonds heeft tot doel collectieve ondernemersinvesteringen mogelijk te maken. Het fonds is gecreëerd door een opslag van 5% op de onroerende zaakbelasting voor niet-woningen, zowel het eigenaren- als gebruikersdeel.

Waarom een ondernemersfonds?
Veel collectieve initiatieven in Gouda komen niet van de grond, omdat er onvoldoende draagvlak is bij ondernemers. Het kost bijvoorbeeld veel moeite om collectieve beveiliging op Gouwestroom van de grond te krijgen. Maar ook op andere terreinen en in de binnenstad lukt het regelmatig niet om belangrijke collectieve voorzieningen te realiseren. Op deze manier betaalt iedereen die profiteert evenredig mee. Freeriding (wel profiteren, niet meebetalen) wordt uitgesloten.
Meer informatie? Klik hier!
Brief aan alle ondernemers op Gouwestroom van 24 juni 2008

"Kennisgeving besluit aanwijzing bebouwde kom op grond van de Wegen verkeerswet."
Ter informatie zenden wij u een afschrift van het besluit van de gemmenteraad van Gouda van 28 meei 2008, welke wordt gepubliceerd in de goudse Post van 25 juni 2008. het betreft de aanwijzing van industrieterrein Gouwestroom als zelfstandige bebouwde komals bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet.
Interesse in het hele suk? Klik hier!